fbpx

Utilizarea inteligentă a resursei de lemn poate dubla aportul economic actual al industriilor bazate pe lemn, de 4,5% din PIB și cifra de afaceri de 9,86 mld. Euro, și poate dubla cantitatea de energie regenerabilă.

Resursa de lemn disponibilă în România trebuie folosită mai eficient – prin prelucrare industrială, în produse cu valoare adăugată mare, și prin utilizare eficientă în producția de energie, potrivit principiului utilizării în cascadă a biomasei lemnoase. Potențialul este de a dubla impactul social și economic al sectorului și de a produce de două ori mai multă energie din biomasă.

Prima zi a conferinței Smart Green Industry organizate de Asociația Industriei Lemnului – Prolemn și Camera de Comerț și Industrie a României a adus laolaltă reprezentanți ai Guvernului României, reprezentanți ai industriei de prelucrare a lemnului și a mobilei, organizații non-guvernamentale și reprezentanți ai mediului universitar pentru a trece în revistă potențialul sectorului silvic și al industriilor bazate pe lemn în lumina studiilor de impact recente de la PricewaterhouseCoopers și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”, precum și draftului Strategiei Naționale pentru Păduri 2030.

Potrivit studiilor, impactul total al sectorului este considerabil, atât pe dimensiunea economică și socială, cât și în ce privește combaterea schimbărilor climatice și protecția mediului.

Activitățile economice bazate pe resursa de lemn contribuie în prezent 4,5% la PIB, sau 9,86 miliarde de Euro anual, și susțin peste 330.000 de locuri de muncă direct, indirect și indus. Totodată, impactul sectorului pădure-lemn în combaterea schimbărilor climatice este anual echivalentul a peste 50 de tone CO2 reținute sau evitate a fi emise prin efectele de substituție.

Toate aceste beneficii sunt extrase dintr-o recoltă relativ redusă de masă lemnoasă, relativ la creșterea anuală a pădurilor și comparativ cu alte țări europene. Potrivit studiului PwC, România recoltează un volum comercial de 33% din creșterea totală anuală a pădurii, în timp ce media europeană se situează în jur de 63%, iar primele trei țări recoltează peste sau aproape de 100%.

În România se recoltează aproximativ 19 milioane m.c. de lemn, din care o treime este utilizat pentru producția de energie și 12 milioane m.c. sunt prelucrate industrial.

Efectul multiplicator al industriilor bazate pe lemn este enorm. Fiecare metru cub de lemn prelucrat aduce aproximativ 750 de Euro în cifra de afaceri a operatorilor economici din sector, dintre care aproximativ 250 euro ajung venituri la bugetul de stat. Concomitent, fiecare metru cub de lemn în produse din lemn substituie plastic în ambalaje, fier și beton în sectorul construcțiilor, fibre sintetice în industria textilelor, materiale cu amprentă ecologică mult mai mare. De aceea resursa de lemn este foarte valoroasă, trebuie utilizată eficient și inteligent. Oportunitatea României este dată pe de o parte de biomasa agricolă și deșeurile menajere, care pot fi folosite cu succes pentru producția de energie și pot substitui cel puțin parțial lemnul pentru energie, iar pe de altă parte de cele 2 milioane ha de teren neutilizate. Dacă s-ar înființa 500.000 ha de culturi energetice de pe care să recoltăm 10 milioane m.c. de biomasă pentru producția de energie, am elibera 10 milioane m.c. de lemn pentru industrie, dublând aportul socio-economic și impactul de mediu al utilizării resursei de lemn și concomitent furnizând energie ieftină și regenerabilă.”

Cătălin Tobescu

Președinte, AIL - Prolemn

Dl. Barna Tánczos, Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor: „Pădurile noastre trebuie să rămână sănătoase pentru a asigura pe termen lung această reziliență la schimbările climatice, pentru a asigura resursa de lemn pentru industrie și pentru cetățeni. Strategia Forestieră Națională trebuie să asigure această sustenabilitate, reziliență și echilibru între funcțiile pădurii. Suntem cu toții conștienți că pădurea nu poate deveni o grădină botanică. În toată Europa, pădurea va putea să asigure, dincolo de sechestrarea de carbon, dincolo de protejarea speciilor, dincolo de protejarea habitatelor, resursa necesară pentru industrie, resursa necesară pentru energie.

Dl. Daniel Nicolăescu, director general, RNP Romsilva: „RNP Romsilva va pune pe piață toată masa lemnoasă disponibilă, cu respectarea prevederilor legale. Vom suplimenta volumele de lemn de foc pentru populație, dar în același timp vom sprijini cu lemn de calitate superioară pe cei care aduc valoare adăugată, industria mobilei și alte sectoare.