fbpx

Misiune, viziune & obiective

Asociația Industriei Lemnului – Prolemn este o organizație non-guvernamentală, apolitică și non-profit, care promovează utilizarea lemnului-provenit din păduri gestionate durabil- în aplicații industriale diverse și reprezintă interesele legitime ale industriilor bazate pe lemn în relația cu instituții și organizații la nivel național și internațional.

Misiune, viziune și obiective

În viziunea Asociației, lemnul provenit din păduri gestionate sustenabil reprezintă o resursă regenerabilă, resursă care sub forma produselor din lemn și a bioenergiei contribuie la dezvoltarea economică, dezvoltarea locală și la combaterea schimbărilor climatice.Pornind de la această viziune, Asociația va promova industriile bazate pe lemn și va informa publicul cu privire la aceste industrii, va promova utilizarea lemnului, precum și activitățile de interes general desfășurate de membrii Asociației.

Totodată, Asociația va avea rolul de reprezentare a intereselor legitime ale industriilor bazate pe lemn în relația cu autoritățile și instituțiile publice, organizațiile guvernamentale și neguvernamentale cu activitate în domeniu, precum și cu orice alte organizații, entități și persoane, la nivel național și internațional.

De ce a fost înființată acum?

La nivel european, există un întreg set de directive, politici, strategii, obiective între care strategia forestieră europeană, susținerea dezvoltării bioeconomiei, directivele privind mediul și combaterea schimbărilor – bine-cunoscutul Green Deal european, obiectivele privind energiile regenerabile, care cu toate reprezintă fundamente importante pentru promovarea utilizării lemnului din păduri gestionate sustenabil ca resursă de dezvoltare.

Asociația își propune transpunerea acestor linii de acțiune în politici și strategii și politici naționale, pornind și de la oportunitatea unui cadru financiar multianual 2021-2027 al Uniunii Europene.

În România există o dezbatere intensă legată de gestionarea durabilă a pădurilor și utilizarea resursei de lemn, dezbatere în care Asociația își propune să promoveze o viziune echilibrată, bazată pe politicile și strategiile europene menționate, reprezentând în mod legitim și transparent interesele membrilor săi.

Ce își propune Asociația pe termen scurt, respectiv pe termen lung?

Pe termen scurt, ne dorim o implicare pe discuțiile legate de dezvoltarea sistemului SUMAL 2.0, astfel încât asigurarea trasabilității și controlului provenienței legale să fie orientată către prima punere pe piață a masei lemnoase. Industria lemnului dorește un sistem simplu care să garanteze, totodată, pe baza documentelor de proveniență primare, legalitatea provenienței masei lemnoase.

Ne dorim să susținem o informare corectă a Comisiei Europene în procedura de preinfringement deschisă pe domeniul pădurilor.

Pe termen mediu și lung ne dorim o strategie pentru pădure și lemn, transpusă în politici și strategii naționale care să integreze o viziune de gestionare durabilă a pădurilor și de valorificare superioară a resursei de lemn – de către industria lemnului – cu beneficii economice, sociale și pe linie de combatere a schimbărilor climatice, având în vedere efectul de substituție al produselor și energiei din lemn pentru produse cu amprente de mediu mult mai mari.

Care sunt obiectivele secundare?

Atingerea obiectivelor principale se poate realiza numai printr-un proces susținut de construcție cu multe obiective de parcurs: dialog intersectorial instituționalizat,dezvoltarea capacității de comunicare a Asociației, parteneriate cu mediul de cercetare și universitar pentru fundamentarea politicilor și strategiilor, parcurgerea etapelor și construirea dialogului pentru recunoașterea Asociației ca partener de dialog de către autorități, etc. Este un proces de construcție.

Organizare, structură, membri
Cine sunt membrii fondatori ai Asociației?

Membrii fondatori sunt operatori economici din industria de prelucrare a lemnului, reprezentând o mare diversitate de activități specifice acestei industrii: producători de panouri tehnice din lemn, producători de cherestea de foioase și rășinoase, producători de lemn stratificat, furnir, paneluri, case din lemn și altele.

Există o structură de conducere a Asociației? Cine/ce companii fac parte din ea? Cum a fost aleasă?

Organele de conducere ale Asociației sunt: Adunarea Generală, Consiliul Director format din 9 membri și Președintele Asociației. Membrii fondatori sunt: grupul Kronospan România, grupul HS Timber Productions, Silvania International, J.F. Furnir SRL, Star Gate SRL, Austro Somes Trading, Retro Comprod, Asirex Star. Președinte al Asociației a fost ales dl Cătălin Constantin Tobescu.

Pe ce durată este mandatul Președintelui/conducerii? Cum se votează?

Mandatul conducerii Asociației este de 4 ani. Votul în Consiliu Director este egal.

Câți membri sunt în total?

Asociația a fost inițiată de 9 membri fondatori, număr limitat și de procedurile juridice relativ complicate de constituire, după înființarea juridică numărul membrilor urmând să crească prin adeziuni.

Câte companii cu capital majoritar romanesc sunt în Asociație și câte străine?

În Asociație, printre membrii fondatori, sunt 3 companii cu capital majoritar străin și 6 companii cu capital majoritar românesc.

Câți angajați au în total membrii Asociației?

Membrii Asociației au în total aproximativ 6.000 de angajați.

Care este valoarea cifrei de afaceri cumulate a membrilor Asociației?

Aproximativ 1 miliard de Euro.

Care este valoarea totala a contribuțiilor anulate plătite la bugetul de stat de companiile membre?

Estimativ 80-120 milioane de Euro.

Este Asociația deschisă oricărei companii din domeniul silvic, inclusiv celor mici? Cine poate să adere la Asociație? Ce criterii trebuie să respecte?

Statutul Asociației prevede posibilitatea aderării ca membri cu drept de vot a companiilor din industriile nucleu de prelucrare a lemnului, dar și posibilitatea aderării ca membri observatori a companiilor din alte sectoare pe lanțul de furnizare și prelucrare a lemnului.

Statutul Asociației prevede promovarea conformării cu legislația aplicabilă și cu cele mai înalte standarde etice și profesionale în industria lemnului.

Cum se poziționează Asociația față de fenomenul tăierilor ilegale? Va realiza un set de bune practici la care să fie obligat să adere orice membru actual și viitor al ei?

Asociația susține exploatarea sustenabilă a pădurilor, iar în statut este prevăzută promovarea conformării cu legislația aplicabilă și cu cele mai înalte standarde etice și profesionale în industria lemnului. Asociația va dezvolta un cod de conduită pentru membrii săi bazat pe acest valori. Consiliul Director al Asociației poate decide excluderea unui membru care nu respectă Codul de conduită și valorile promovate de Asociație.

Pentru mai multe detalii
Cătălin-Constantin Tobescu
Președinte
Asociația Industriei Lemnului – Prolemn
+40 758 979 531
fb.me/ail.prolemn