fbpx

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
Domnului Ministru Costel Alexe
Referitor: propuneri pe proiectul de modificare a HG-1004-2016

Stimate domnule Ministru,

Având în vedere:

(1) Punerea în dezbatere publică de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a proiectului de modificare a HG-1004-2016,

(2) Temeiurile juridice ale HG-1004-2016 și ale proiectului de HG de modificare a acesteia,

(3) Prevederile Regulamentului European 995/ 2010 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, potrivit caruia:

(15) Numeroase produse din lemn trec prin diverse procese înainte și după ce sunt introduse pentru prima dată pe piața internă. Pentru a evita impunerea unei sarcini administrative inutile, numai operatorii care introduc pentru prima dată pe piața internă lemn și produse din lemn ar trebui să se supună sistemului „due diligence”, în timp ce un comerciant din lanțul de aprovizionare ar trebui să fie supus cerinței de a furniza informații de bază despre furnizorul și cumpărătorul său, pentru a permite trasabilitatea lemnului și a produselor din lemn.

Art. 4 alin […] (3). Mecanismele existente de supraveghere prevăzute de legislația națională și orice mecanism voluntar de control al lanțului de aprovizionare, care îndeplinesc cerințele prezentului regulament, pot fi utilizate ca bază pentru sistemul „due diligence”.

(4) Prevederile Codului Silvic :

Art. 73. – Modificări (1), Jurisprudență Normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.

(5) Avand in vedere faptul ca HG-1004-2016 nu a intrat niciodată în vigoare.
(6) Dezvoltarea aplicatiilor software specifice implementarii SUMAL 2.0 s-a făcut în lipsa unui cadru de reglementare si testare, cu excedarea termenului de testare prevăzut de HG-1004-2016, art.(3) alin (2) de 100 de zile de la data publicării, termen expirat in luna aprilie 2017,
(7) Aplicatiile software sunt extrem de complexe , contin conditionări cu caracter de reglementare, care nu se regăsesc in cadrul legal de reglementare al HG-1004-2016, nu au fost niciodată prezentate public și testate,
(8) Existenta portalului http://www.inspectorulpadurii.ro, portal care furnizează informatii despre amenajamentele silvice, APV-uri, avize de transport cu afisarea datelor companiei, portal care extrage date din SUMAL in lipsa oricărei baze legale, portal care a condus la numeroase dezinformări in spatial public.

Formulăm următoarele propuneri de abordare:

1. Aprobarea, prin proiectul de modificare a HG-1004-2016, a unei noi perioade de testare de 100 de zile de la publicarea actului normativ pentru aplicatiile SUMAL 2.0; 2. După efectuarea testării, în raport cu rezultatele testării și necesitătile de timp de implementare a modificărilor necesare, să fie revizuită HG-1004-2016 si să se stabilească un termen de intrare in vigoare realist, cu luarea in considerare a conditionalitătilor de creare a premiselor pentru intrarea in vigoare a HG-ului modificat; 3. Conditiile minime care ar trebui îndeplinite pentru intrarea in vigoare a modificării HG-1004-2016 sunt:
a) clarificarea procedurii de marcări/ eliberare simplificată a avizelor pentru persoane fizice.
b) crearea spatiului privat virtual pentru toate categoriile utilizatori ai SUMAL, inclusiv proprietari de păduri, cu stabilirea informatiilor la care au acces, acordarea credentialelor.
c) preluarea amenajamentelor in format GIS, crearea fiselor de proprietate.
d) transferul tuturor stocurilor de la partizile in lucru in noul SUMAL (este nevoie de un moment ZERO, singurul logic fiind 31 decembrie 2020 ).
e) dezvoltarea sistemului de alerte pentru evaluarea zonelor de risc/ preventie pentru sistemele due-diligence proprii ale tuturor operatorilor.
f) Revizuirea procedurii de înregistrare a profesionistilor, procedură care trebuie simplificată ca înregistrare on-line, fără necesitatea avizării de către Garda Forestieră.
g) revizuirea tuturor conditionalitătilor care se dovedesc inaplicabile.
h) corectarea aspectelor de disfunctionalitate care vor rezulta din perioada de testare- revizuirea HG-ului dacă vor rezulta astfel de necesitati.
i) revizuirea legislatiei silvice care interfereaza cu prevederile HG-1004-2016 modificata, astfel incât să nu existe conflicte in reglementare sau dublă reglementare.

4. Considerăm că functionarea portalului http://www.inspectorulpadurii.ro este nelegală, reprezintă o furnizare neautorizată de informatii care nu sunt destinate publicului. Solicităm Ministerului Mediului, Apelor si Pădurilor să întrerupă imediat furnizarea de informatii din SUMAL către acest portal, sau să se găsească formula de intrare in legalitate, prin definirea informațiilor de interes public ce pot fi furnizate în textul modificării HG-1004-2016

5. Considerăm că dezvoltarea SUMAL 2.0 ignoră principiile EUTR, de control al provenienței și trasabilității la prima punere pe piata a lemnului si directionarea control pe zone de risc. 6. Ignorarea acestor principiu conduce la o acțiune extrem de ineficientă a instituțiilor de control. 7. In subsidiar, prin responsabilizarea populatiei pentru tăierile ilegale, se induce prezumtia de vinovătie pentru orice transport de lemne si orice recoltare de masă lemnoasă, se crează un val de sesizări care nu se confirmă si care deturnează controlul de la combaterea adevăratelor fenomene de tăieri ilegale. 8. Suprareglementarea indusă – prin urmarirea gestiunii si trasabilitatii pentru toate materialele lemnoase si produsele lemnoase in definitia extinsă – creaza ineficientă, măsurare redundantă a lemnului, birocratie nejutificata(costuri) si in final posibilităti extinse de coruptie si abuzuri.

9. În dezvoltare ar trebui avute în vedere următoarele abordări principiale:
• controlul trebuie să se concentreze pe prima punere pe piață a masei lemnoase, principiul pe care îl găsim în Regulamentul European EUTR, poziție exprimată și de alte numeroase organizații.
• dezvoltarea trebuie orientată către prevenția și susținerea sistemului due diligence propriu al operatorilor economici, administrațiilor silvice, proprietarilor de păduri.
• acțiunile de control trebuie orientate către zonele de risc. Sistemul SUMAL, prin alerte și evaluări, trebuie să ajute la identificarea zonelor/ activităților de risc.
• controlul trebuie să se bazeze pe comparația între 3 cifre: volum exploatat (rezultatul exploatării sau al prestației de exploatare), volum transportat (aviz), volum recepționat (recepție).
• industria lemnului solicită concentrarea controlului pe verificarea recepției(baza tranzactiilor economice), a faptului că nu intră lemn nerecepționat și fără documente de proveniență legală în depozite. Extinderea SUMAL Agent către o evidentă în timp real/ extinderea definiției masei lemnoase creează foarte multe complicații cu eficientă extrem de limitată.
• Alertele nu ar trebui să fie publice. Alertele sunt utile pentru proprietar, pentru administrația silvică, pentru control în scopul identificării zonelor de risc.
• industria lemnului solicită măsurare simplificată (tehnică), posibilitate de masurare electronică , cu impunerea unei tolerante acceptabile pentru producție (nu să fie impusă metodă Huber – măsurare la mijlocul piesei); control si trasabilitate pe volum, NU control si trasabilitate pe număr de piese.
• Solicităm introducerea în nomenclator a unui sortiment de masa lemnoasă, lemn pentru industria plăcilor, celulozei și bio-energiei, sortiment pentru care să fie permis cubajul tehnic ca metodă de evaluare a volumului.
• solicităm să fie menținută posibilitatea eliberării avizelor transport de către cumpărătorii masei lemnoase pe picior, chiar dacă nu sunt titularii autorizației de exploatare, pentru că sunt proprietarii acesteia.

• Pentru importuri, solicităm ca transportul să se facă până la locul de destinație in baza declaratiei vamale de import. De asemenea, operarea in SUMAL să se facă direct cu document de proveniență DVI.
• Posibilitatea emiterii unui aviz, având ca document de proveniență un alt aviz, trebuie introdusă și simplificată, fără necesitatea declarării de depozite temporare.
• Asociația Industriei Lemnului solicit un model european de gestionare a implementării proiectului SUMAL și a funcționării de ansamblu a Gărzilor Forestiere: management participativ cu implicarea stakeholderilor, transparență decizională, depolitizarea instituțiilor și eficientizarea controlului cu considerarea permanentă a criteriului economic – raport costuri/beneficii.

10. Condiționalitătile care se doresc a fi introduse in aplicațiile SUMAL 2.0 trebuie definite in textul HG -1004-2016. Introducerea unor astfel de condiționalități, care exced prevederilor HG-ului, care vor putea fi identificate în perioada de testare, va conduce la posibilitatea atacării in contencios administrativ și blocării operaționalizării SUMAL 2.0, situație care nu este de dorit.

Exemple de astfel de conditionalități :
• Conditionarea posibilității emiterii unui aviz secundar de existența stocului pentru sortimentul respectiv, declarat on-line in SUMAL.
• Condiționarea posibilității emiterii avizului primar de poziționarea în rampă sau a efectuării recepției de poziționarea in punctul GPS identificat in nomenclator pentru poziția GPS a depozitului.

Mentionăm disponibilitatea pentru explicitarea punctelor de vedere, pentru dialog si colaborare in scopul transpunerii in format legislativ a propunerilor pe care le considerați relevante. În contextul acestor discutii, reafirmăm angajamentul Asociației Industriei Lemnului- Prolemn pentru gestionarea sustenabilă a pădurilor, iar în statut este prevăzută promovarea conformării cu legislația aplicabilă și cu cele mai înalte standarde etice și profesionale în industria lemnului.


Cu deosebită consideratie,
Cătălin Constantin Tobescu
Președinte
Asociația Industriei Lemnului- Prolemn