fbpx

Deși autoritățile au comunicat „implementarea cu succes” și „fără sincope” a sistemului SUMAL 2.0, în prima zi de funcționare au fost emise doar 7% din numărul de avize de transport dintr-o zi obișnuită. Fie nu s-a putut face transferul către transportatorul profesionist, fie la beneficiar nu s-a putut face preluarea avizului pentru recepție, conducând la blocarea transportului.

Aceste blocaje afectează întregul sector și primim în continuare sesizările și frustrarea profesioniștilor lemnului, care trebuie să suporte prejudicii.

Așa cum AIL Prolemn a comunicat în mai multe ori, aceste blocaje se datorează pregătirii defectuoase a implementării SUMAL 2.0, funcționării deficitare a aplicațiilor mobile și desktop, dar și problemelor de arhitectură a aplicațiilor.

SUMAL 2.0 este o reglementare – HG 497/2020 – și un sistem software. Trebuie să probăm prejudiciile în condițiile legii contenciosului administrativ pentru a reuși modificarea HG 497/2020 și corectarea softurilor.

Dacă nu vom proba în această perioadă blocajele datorită  implementării defectuoase și problemelor de funcționalitate, atât de ușor de probat  și  de cuantificat, vom rămâne cu blocajele și costurile administrative induse de problemele  de arhitectură ale  SUMAL 2.0.

Ce putem face:

Părțile vătămate, în sensul Legii contenciosului administrativ, sunt operatorii economici: proprietari, ocoale silvice, agenți economici din sectorul de exploatare și prelucrare, transportatori.

Operatorii economici sunt cei care trebuie să producă dovezi ale prejudiciilor, prin simple note de constatare, salvări ale ecranelor din aplicațiile SUMAL 2.0 cu mesaje de eroare, cu descrierea simplă a efectelor în activitate.

Aceste note de constatare pot fi folosite:

 • pot fi trimise către Minister, pentru a notifica oficial despre prejudiciile produse prin implementarea defectuoasă și nefuncționarea SUMAL 2.0. Adresele de email pe care pot fi trimise plângerile sunt cea de registratură și cea de la cabinetul Ministrului, adrese publice pe site-ul Ministerului (registratura@mmediu.ro, cabinet.ministru@mmediu.ro).
 • Asociația Industriei Lemnului – Prolemn a atacat în contencios administrativ HG 497/2020, plângerea prealabilă fiind transmisă către Minister încă din noiembrie 2020. Detalii despre plângerea preliminară a Prolemn se găsesc aici. Plângerea preliminară a Prolemn s-a transformat într-o acțiune de atacare în contencios administrativ, dosarul fiind înregistrat cu numărul 2043/3/2021. Detalii despre dosar se regăsesc aici. Notele de constatare privind prejudiciile înregistrate de către operatorii economici pot susține acțiunea în instanță a Prolemn, fiind practic singura modalitate de a proba prejudiciile, care în fapt sunt ale operatorilor economici și trebuie să fie clamate de către aceștia. Pentru a susține acțiunea Prolemn de atacare  în contencios administrativ a HG 497/2020, vă rugăm să transmiteți notele de constatare pe adresa de email catalin.tobescu@pro-lemn.ro
 • Dacă doriți să semnalați public problemele de funcționare a SUMAL 2.0, vă invităm să o faceți prin postări în grupul de Facebook Comunitatea Forestierilor. Este un grup mare, cu 9.500 de membri. Vă invităm să vă alăturați, să găsim împreună soluții și să reacționăm împreună prin comunicare. Democrația se bazează pe relația între societatea civilă și cei care ne reprezintă, modalitatea cea mai simplă de reacție fiind comunicarea pe rețelele sociale. Vă invităm deci să producem un val de comunicare legat de disfuncționalitățile SUMAL.
 • Pentru firmele care doresc să acționeze direct, vă invităm să deschideți direct acțiuni în contencios administrativ ca părți prejudiciate. Este o modalitate foarte eficientă, cunoaștem cu toții cât de eficiente au fost aceste acțiuni. Vă invităm să folosiți și dumneavoastră pârghia contenciosului administrativ.

O notă de constatare a disfuncționalităților este un document simplu, un exemplu mai jos:

  Domnule Ministru,

  Subscrisa ……,

  Având în vedere faptul că începând din 31 ianuarie 2021 au intrat in vigoare prevederile HG 497/2020 cu privire la implementarea softului SUMAL 2.0,

  Având în vedere că astăzi, ……………, subscrisa, în desfășurarea activității sale de ……………… am încercat să utilizăm softul fără succes,

  Vă aducem la cunoștință următoarele:

  • Softul nu funcționează;

  Vă informam pe această cale că activitatea subscrisei în acest moment este complet blocată, întrucât …………………………………..

  Atașăm print-screenuri ce dovedesc nefuncționalitatea sistemului SUMAL 2.0.

  ……………………………………………

  Trebuie să facem împreună aceste demersuri. Dacă nu constatăm acum blocajele de implementare defectuoasă a SUMAL 2.0 și disfuncționalitățile evidente, vom rămâne cu blocajele induse de problemele de arhitectură a SUMAL 2.0 pe termen lung, cu prejudicii mult mai mari.

  Vom continua să publicăm resurse SUMAL 2.0 în sprijinul profesioniștilor din sector. Pentru a rămâne la curent cu ultimele noutăți vă invităm să vă abonați la buletinul nostru informativ, folosind butonul de mai jos.