fbpx

Pe 18 martie 2020, reprezentanții Asociației Industriei Lemnului – Prolemn au avut o întâlnire de lucru cu dl. Gelu Puiu, Secretar de Stat în Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, pentru a-i prezenta principalele dificultăți sesizate de operatorii economici din sector în utilizarea sistemului SUMAL 2.0, împreună cu propuneri de clarificare și rezolvare a acestor.

De la implementare sistemului SUMAL 2.0 pe 31 ianuarie, Asociația Industriei Lemnului – Prolemn a monitorizat operabilitatea acestuia și a colectat feedback din partea agenților economici din sector care îl utilizează zilnic.

Pe baza acestor observații, comunitatea a avansat și propuneri pentru a facilita utilizarea sistemului, pentru a clarifica anumite neconcordanțe cu prevederile HG 497/2020 sau pentru a ameliora anumite funcționalități derivate din arhitectura SUMAL 2.0.

Îi mulțumim domnului Secretar de Stat Gelu Puiu pentru întâlnire și discuțiile constructive și sperăm ca dialogul între industrie și autorități să continue în aceeași manieră.

În opinia Asociației Industriei Lemnului – Prolemn, sistemul SUMAL 2.0 poate fi un instrument extrem de util pentru stoparea fenomenului tăierilor ilegale, dar în același timp trebuie să fie un instrument funcțional, eficient și corect pentru întreaga industrie. De aceea vom continua pe această cale a transparenței și dialogului, pentru armonizarea dezideratelor comune de protecție a mediului cu cerințele EUTR și cu interesele legitime ale operatorilor economici.

Feedback și propuneri pentru SUMAL 2.0

 1. Completarea specificației la avizele de cherestea – practic extrem de dificilă pentru paleții cu mai multe lungimi și lățimi.

Propunere: să se completeze pe aviz doar volumul exact și eventual numărul de piese pe fiecare palet, rezultând prin cumularea paleților volumul total pe transport și numărul paleților. Varianta alternativă: să se completeze doar numărul total de paleți și volumul total, cu atașarea fizică a specificației în formatul specific fiecărei firme.

 1. HG 497/2020 prevede completarea avizelor cu volumul brut. În consecință, preluarea automată a avizelor la recepție conduce la preluarea în recepții a volumelor brute. În practică, declarațiile vamale, facturarea se face pe volume nete, rezultând diferențe între volumele existente în SUMAL și cele înregistrate în contabilitatea firmelor.

Propunere: în aviz să poată fi trecut volum brut și volum net.

 1. Diferențele de recepție. Preluarea automată a avizelor în recepții , în SUMAL 2.0, conduce la diferențe față de recepțiile reale, pe baza cărora se face decontarea și facturarea între firme, diferențe între situațiile gestionare ale firmelor în gestiunea proprie și în SUMAL 2.0.

Propunere: Recepția se poate face atât la beneficiar cât și la furnizor. În cazul în care recepția s-a făcut la furnizor, avizul se poate transforma în recepție la beneficiar. În cazul în care recepția se face la beneficiar, documentul de recepție la intrarea în depozite să poată fi editat, cu completarea volumelor reale, în limitele toleranțelor legal admise. Situația depozitului atât la furnizor cât și la beneficiar să se opereze pe baza recepției reale.

 1. Definiția sortimentelor și subsortimentelor pentru lemn rotund și cherestea. Sunt mult prea multe! În gestiunea operatorilor din industria plăcilor, s-a ajuns și la 250 de stocuri diferite! Practic nu se pot ține gestiuni diferite pe specii pe rumeguș, lăturoaie, biomasă, tocătură! Într-un container de rumeguș nu se poate face real o departajare pe specii.

Propunere: aceste gestiuni la furnizor și la beneficiar se pot grupa.

 1. Diferențele de coeficienți de cubaj pentru rumeguș și tocătură au variabilitate foarte mare. Același container de 90 mst poate avea 19-22 tone pentru rumeguș de la multilamă și 29-33 tone pentru rumeguș de la banzice. Coeficientul unic este nereal.

Propunere: introducere posibilitate de stabilirea reală a coeficienților de cubaj și de declarare a lor în SUMAL.

 1. Talașul din produse finite. În practică, există situații de talaș din rindeluire din produse finite. Acest talaș nu se poate declara în SUMAL 2.0, pentru că nu are proveniență.

Propunere: aceste sortimente să poată fi declarate în SUMAL 2.0, ca alte situații.

 1. Transporturile intracomunitare ar trebui să poată fi făcute cu transportatori neprofesioniști, pentru a nu exista discriminare față de transportatori străini.
 1. În cazul în care ocoalele emit avize pentru proprietari, nu există înscris pe aviz proprietarul și nu se poate ține o evidență la beneficiari.

Propunere: pe aviz să poată fi trecut proprietarul, dacă este diferit față de emitent.

 1. Evitarea apariției depozitelor temporare la achizitori, care achiziționează marfa de la furnizori și o duc direct la un beneficiar.

Propunere: să poată fi emis aviz în baza altui aviz, dacă nu se modifică nimic în specificația transportului.

 1. Lipsa raportării la nivel de lună, imposibilitatea de a scoate rapoarte lunare.

Propunere: să poată fi introduse în SUMAL 2.0 operări pentru o anumită perioadă, cu alegerea perioadei pentru care se face raportarea.

 1. Lipsa de corelație a SUMAL 2.0 cu legislația silvică în vigoare.
  Propunere: este necesară o armonizare urgentă între prevederile SUMAL și legislația silvică.
 1. Pentru partizile cumpărate pe picior, în afara de APV-urile istorice, firmele fără atestat de exploatare, care lucrează cu prestatori de servicii exploatare, pierd calitatea de emitent de la locul recoltării, emiterea avizelor se va face de către ocolul silvic.

Propunere: Cumpărătorul masei lemnoase pe picior din fond forestier proprietate privată sau din vegetația forestieră de pe terenuri din afara fondului forestier național să poată avea calitatea de Emitent a avizelor de însoțire chiar dacă nu deține un atestat de exploatare. Motivat de faptul ca unele ocoale refuza sa presteze acest serviciu de emitere avize din lipsa de personal.

 1. De clarificat modul de întocmire a avizului în cazul transportului containerelor pe cale auto. Ce se completează în câmpul identificator mijloc de transport? Numărul de container sau numărul de înmatriculare auto – care este mijlocul de transport? (in SUMAL 1.0 se completa numărul de container).
 1. În cazul în care codul de aviz emis este OFFLINE ar fi bine sa primim un mesaj de atenționare în acest sens. Nu exista nici o diferență în formatul codului de aviz, practic nu îți dai seama daca este online sau offline. Ca mențiune suplimentara, au fost cazuri în care aplicația SUMAL 2.0 a generat aviz offline chiar daca dispozitivul era conectat la WIFI.
 1. Volumul este exprimat în 6 zecimale, lucru care contravine cu HG 497/2020.

Propunere: Considerăm că volumul ar trebui exprimat în numere cu 2 zecimale.

 1. Posibilitatea de a seta/modifica data intrărilor din intracomunitar pentru a evita decalajele. În cazul autofacturilor, în cele mai multe cazuri, acestea nu se emit în aceeași zi cu livrarea – va exista un decalaj (pe sfârșit de lună exista posibilitatea sa faci înregistrarea luna viitoare).
 1. Posibilitatea de a seta data pentru procese. Procesele aferente ultimei săptămâni din lună vor fi operate în SUMAL abia în prima săptămână din luna viitoare.
 1. În HG 497/2020 se menționează faptul ca aplicația SUMAL 2.0 poate fi interconectata cu orice alte sisteme. Cum putem face acest lucru?
 1. Exista posibilitatea de a exporta din SUMAL o serie de rapoarte. Din păcate aceste rapoarte se pot exporta doar la nivel de o singura lună (exemplu doar pentru februarie sau doar pentru martie, etc), lucru deloc logic spre exemplu în cazul în care dorim sa exportam “Rezultatul exploatării” pe un anumit APV.
 1. Ar fi posibil ca în secțiunea „NIR“ din SUMAL sa mai fie introduse 2 câmpuri în acel tabel? Ar fi de mare ajutor sa avem numărul/codul de aviz și emitentul.