fbpx

Pe 15 septembrie a avut loc la Bucureșit o dezbatere publică prilejuită de propunerea de Ordin de Ministru privind evaluarea de mediu a amenajamentelor silvice. La dezbatere au participat mai multe organizații patronale și profesionale de pe întregul lanț valoric pădure-lemn, inclusiv din partea ROMSILVA, INCDS „Marin Drăcea” și Academia de Științe Agricole și Silvice.”

Dezbaterea a urmat documentul comun de poziție trimis de organizațiile din sector către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, precum și versiunea trimisă Comisiei Europene, prin care organizațiile participante au argumentat necesitatea revizuirii proiectului de ordin de ministru. Argumentele pot fi consultate pe larg la acest link.

Au fost prezentări foarte interesante din partea paneliștilor – în ordine, dl. Mihai Pop (evaluator de mediu), dl. Radu Vlad (WWF România) și dl. Zoltan Kosy (Country Manager, Tornator) – iar discuțiile au subliniat necesitatea alinierii politicilor publice din România la exemplele de bune practici din Uniunea Europeană.

În prezentarea sa, dl. Mihai Pop, evaluator de mediu cu experiență, a subliniat punctele slabe ale actualei versiuni a O.M.:

  • promovarea în forma actuală a proiectului de actul normativ ar produce blocaje majore în administrarea pădurilor.
  • aplicarea retroactivă, pentru amenajamente silvice aprobate prin ordin de ministru și care au deja emise avize de mediu, ar reprezenta o încălcare a tuturor principiilor de drept.
  • procedura SEA este o procedură de transparență, de armonizare a tuturor intereselor. Impactul trebuie evaluat la nivelul unității de producție și la nivelul ariei protejate, nu la nivel de arboret.
  • în cvasitotalitatea cazurilor, normele de amenajare sunt mai restrictive decât planurile de management ale ariilor protejate. Amenajamentele preiau prevederile planurilor de management.
  • implementarea procedurii SEA este o problemă formală, de procedură, care trebuie reglementată într-o formă aplicabilă, care să nu producă blocaje.

Prezentarea dlui. Pop poate fi descărcată de aici (.pdf).

Foarte interesantă și prezentarea dlui Zoltan Kosy, Country Manager Tornator SRL, care a evidențiat principalele diferențe dintre administrarea pădurilor în Finlanda și România, cu accent pe silvicultura durabilă și condițiile care o fac posibilă. Prezentarea d-sale o puteți descărca aici (.pdf)

Întreaga dezbatere poate fi urmărită mai jos.