fbpx

Asociația Industriei Lemnului – Prolemn a trimis Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor observații și propuneri pentru proiectul de Ordin de Ministru ce vizează modificarea și completarea metodologiei SUMAL.

Având în vedere Proiect de Ordin pentru modificarea și completarea Metodologiei privind organizarea și funcționarea aplicațiilor SUMAL 2.0 precum și obligațiile utilizatorilor SUMAL 2.0, Asociația Industriei Lemnului – Prolemn a transmis Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor câteva aprecieri și propuneri:

  • Considerăm inaplicabilă prevederea privind operarea în termen de 24 de ore de la solicitarea organelor de control a proceselor verbale de sortare, gaterare, consum intern.
  • Operarea proceselor verbale de sortare, gaterare, transformare presupune inventarieri ale stocurilor, nu se poate face pe flux în cvasitotalitatea fluxurilor tehnologice. Inventarierea stocurilor poate fi laborioasă și poate dura mai multe zile, în raport cu dimensiunea stocurilor. Operarea acestora se poate face lunar, până la data de 15 a lunii următoare.
  • Proiectul de ordin face referire la o modificare a HG 497/2020. Considerăm că nu se poate face o dezbatere asupra ordinului fără a fi transmisă pusă în procedura de transparență decizională și modificarea HG 497/2020, formă actuală a proiectului de act normativ pe care vă rugăm să ne-o transmiteți.

Asociația Industriei Lemnului – Prolemn solicită organizarea unei dezbateri publice pe proiectul pe Proiectul de Ordin pentru modificarea și completarea Metodologiei privind organizarea și funcționarea aplicațiilor SUMAL 2.0, obligațiile utilizatorilor SUMAL 2.0.