fbpx

În spiritul dialogului instituțional constructiv, Asociația Industriei Lemnului – Prolemn a înaintat Ministerului Mediului un set de propuneri pentru modificarea și completarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase. 

Propunerile, care vizează asigurarea accesului fluid la resursă și dezvoltarea unui sistem de bune practici cu rol în combaterea tăierilor ilegale și concurenței neloiale, pot fi detaliate în cadrul unui proces consultativ extins.

Având în vedere recentul Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, Asociația Industriei Lemnului – Prolemn transmite Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor următoarele propuneri:

  • oportunitatea de a se reglementa în cadrul Regulamentului de valorificare a procedurii de achiziție a serviciilor de prestații de exploatare, pentru o fluidizare a acestora.
  • implementarea unui sistem de valorificare a masei lemnoase care să prioritizeze accesul la resursă pentru operatorii economici care adaugă cea mai valoare economică, socială și de mediu resursei de lemn, proporțional cu consumul de masă lemnoasă din anul anterior – a se vedea modelul polonez.
  • în cazul valorificării masei lemnoase sub formă fasonată, valorificarea din depozite cu dimensiuni minime economice ale loturilor cu respectarea unor standarde de sortare.
  • măsuri de bune practici pentru eliminarea riscurilor de tăieri ilegale și concurenței neloiale în cazul valorificării masei lemnoase în formă fasonată:
    • contracte cadru de exploatare;
    • separarea activității de prestație de exploatare, transport și valorificare, astfel încât să fie operatori economici diferiți.
  • eliminarea din Regulament a prevederilor privind istoricul masei lemnoase procesate, îndeplinirea condiției de prelucrare a minim 40 % urmând a fi asumată prin declarație pe propria răspundere sau sancțiune în cazul nerespectării condiției.

Asociația Industriei Lemnului – Prolemn solicită Ministerului Mediului organizarea unei dezbateri publice pe proiectul de Regulament de valorificare a masei lemnoase.