fbpx

Ne revine onoarea de a vă invita la un eveniment organizat în parteneriat de Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești”, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea” și Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere a Universității Transilvania Brașov, eveniment susținut de organizații profesionale din sector, care pune în dezbatere o temă de larg interes: evaluarea, măsurarea și trasabilitatea masei lemnoase de la APV la prelucrarea primară.

Între temele puse în dezbatere:

  • Evaluarea masei lemnoase prin APV.
  • Măsurarea la prima punere pe piață și reglementări SUMAL: standarde aplicabile și erori de măsurare legal acceptate.
  • Recepția masei lemnoase în industrie. Diferențe măsurat/recepționat.

Invitația și agenda evenimentului sunt disponibile la butonul de mai jos.

Provocări actuale:

  • Diferențele volumului avizat după exploatare, față de APV, în SUMAL, sunt parțial abordate doar pentru plusuri. În fapt, urmărirea descărcării APV este doar cantitativă.
  • La avizare/recepție, toleranțele legale nu țin cont de standarde și de erorile de măsurare și impun cerințe greu de implementat în practică: operarea cu dimensiuni efective pentru diametre și lungimi, nu cu dimensiuni nominale conform standardelor. Măsurarea piesă cu piesă dacă o singură piesă din transport are diametrul mai mare de 24 cm.
  • Sistemul SUMAL impune preluarea avizelor în gestiunea depozitelor la recepție, fără posibilitatea de a introduce note de recepție și constatare de diferențe, cu rezultat în crearea unei gestiuni extracontabile în SUMAL, diferită de realitatea contabilă/financiară bazată pe recepții.

Evenimentul va avea un pronunțat caracter științific, de fundamentare, ca bază de discuție pentru o dezbatere asupra soluțiilor propuse prin proiectul noului Cod Silvic.

Pornind de la această fundamentare, se va deschide o dezbatere privind abordările noului Cod Silvic -proiect care în data de 11 mai ar putea fi în consultare – în contextul mai larg al necesității implementării unui sistem de trasabilitate a masei lemnoase robust și care să nu introducă costuri administrative excesive, în contextul proiectului de Regulament Deforestation Free.

Vă rugăm să confirmați participarea până în data de 10 mai, ora 14.00, pe adresa catalin.tobescu@pro-lemn.