fbpx

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a organizat ieri, 31.01.2022, o reuniune comună a grupurilor tematice pentru finanțări și plăți prin Programul Național Strategic.

Au participat 93 de organizații asociative, cvasitotalitatea de reprezentare a sectorului agricol. Doar câteva dintre organizații au reprezentat sectorul forestier – AIL – Prolemn, Nostra Silva, AAP, ASFOR, INCDS „Marin Drăcea”.

În cadrul întâlnirii, Ministerul Agriculturii a prezentat forme actualizate ale măsurilor pentru mediu și climă (Pilonul II din PNS) și ecoscheme (Pilonul I din PNS).

Într-o informare preliminară, dl. Ministru Adrian Chesnoiu a arătat că, în cadrul unei consultări cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, s-a convenit renunțarea la finanțarea unei măsuri de primă împădurire în cadrul PNS, dată fiind finanțarea extinsă a acestei măsuri în PNRR. S-a propus o măsură de finanțare pentru utilaje (Investiții în tehnologii forestiere care îmbunătățesc reziliența și valoarea de mediu a ecosistemelor forestiere), cu o alocare propusă de 35 milioane de Euro.

Opinia sectorului: alocările sunt derizorii

Mai mulți participanți au subliniat nivelul derizoriu al alocărilor pentru sectorul pădure-lemn și absența unor componente importante ale Planului Național Strategic, așteptate atât de organizațiile patronale și profesionale cât și de cele de mediu.

Astfel, Radu Melu (WWF) a arătat că alocarea pentru sectorul forestier este derizorie. În același timp, este absolut necesară cuprinderea unei măsuri Natura 2000. Pentru protecția celor cca 500.000 ha de pășuni împădurite, fișa măsurii de silvomediu trebuie extinsă pentru a cuprinde o măsură de susținere a sistemelor agro-pastorale.

Identificarea priorităților pentru sectorul forestier a fost făcută prin dialog între organizațiile din sectorul forestier, în coordonarea Ministerului Mediului. Aceste propuneri au fost transmise încă de anul trecut către Ministerul Agriculturii, dar au fost ignorate. Finanțarea pentru sectorul forestier este derizorie. Este nevoie de o măsură Natura 2000, finanțarea măsurii de silvomediu trebuie actualizată la valoarea actuală a prețului mediu al masei lemnoase, dar este nevoie și de măsuri de investiții pe linie de accesibilizare a fondului forestier, infrastructură pentru depozitarea și sortarea masei lemnoase, tehnologii de exploatare.

Cătălin Tobescu

Nostra Silva / Prolemn

Ciprian Muscă (ASFOR) a subliniat necesitatea înnoirii tehnologiei de exploatare forestieră pentru beneficii importante pe linie de mediu (protejarea biodiversității, a solului și a apei, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră). Președintele ASFOR a susținut extinderea măsurii de finanțare pentru utilaje și tehnologie forestieră astfel încât să permită accesul la finanțare atât pentru firmele mari cât și pentru cele mai mici.

Daniel Nicolaescu (INCDS „Marin Drăcea”) a arătat că unica sursă de finanțare a sectorului forestier se regăsește în Planul Național Strategic, iar finanțarea sectorului forestier trebuie să fie corectă. Aceste activități sunt o componentă esențială pentru spațiul rural, care nu are multe alternative pentru dezvoltare economică și socială.