fbpx

În lipsa dialogului constructiv cu reprezentanții MMAP, AIL – Prolemn anunță declanșarea protestelor-semnal pe data de 8 februarie în mai multe orașe din țară simultan.

În data de 6 februarie 2024, Asociația Industriei Lemnului – Prolemn a participat la o consultare organizată de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor pe temele supuse atenției în data de 31 ianurie, care vizează criza extrem de gravă în care se află sectorul pădure-industrii bazate pe lemn din România și măsurile necesare pentru depășirea acestei crize. La întâlnire au participat oficiali la nivel înalt din MMAP și RNP – Romsilva. Întâlnirea nu s-a concretizat cu un acord pe măsurile care vor fi implementate de autorități.

Prin urmare, AIL – Prolemn anunță declanșarea protestelor-semnal pe data de 8 februarie în mai multe orașe din țară simultan, unde manifestațiile au fost avizate favorabil, conform Legii 60 din 1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice:

 • Baia-Mare: în fața Instituției Prefecturii, între orele 09:00 – 14:00
 • Bistrița: în fața Instituției Prefecturii, între orele 09:00 – 14:00
 • Brașov: în fața Instituției Prefecturii, între orele 10:00 – 14:00
 • Lugoj: în zona Universității Europene Drăgan, între orele 09:00 – 14:00

Revendicările industriei, simplificat:

 1. Lemn legal, la prețuri corecte în piață!
 2. Eliminarea blocajelor legate de evaluarea de mediu a amenajamentelor silvice.
 3. Lemnul de valoare să ajungă în industrie, nu în lemn de foc. Promovarea unui nou regulament de valorificare a masei lemnoase.
 4. Lemn în piață, recoltat legal, pentru industrie și populație, nu să putrezească în pădure !
 5. Industria lemnului este un cumpărător de lemn deja pus în piață. Pădurea se păzește la cioată, nu în fabricile de mobilă!
 6. Vrem produse din lemn, prietenoase cu natura, nu produse din plastic!

Pentru oprirea protestelor, industria lemnului solicită măsuri concrete din partea Guvernului României și Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor: Lemn legal la prețuri corecte pentru industrie. Promovarea OUG care să elimine blocajele legate de evaluarea de mediu a amenajamentelor silvice.

Astfel, măsurile solicitate de industrie sunt următoarele:

Măsuri imediate:

 1. Promovarea ordonanței care abrogă obligativitatea publicării în Monitorul Oficial a amenajamentelor silvice, ordonanță promovată deja în dezbatere publică de către Minister.
 2. Introducerea în această ordonanță a unei prevederi care să stipuleze aplicabilitatea și rămânerea în vigoare a amenajamentelor silvice conform legislației aplicabile în momentul elaborării acestora, în aplicarea principiului constituțional al neretroactivității legilor.

Măsuri pe termen mediu:

 1. Asumarea prezentării de către RNP – Romsilva a raportului, la nivel de unitate de producție, a situației aplicării amenajamentelor silvice comparativ cu posibilitatea anuală de recoltă, cu prezentarea la nivel de UP a cauzelor recoltei după posibilitate acolo unde este cazul, cu identificarea rezervei de recoltă nerecoltată care poate fi pusă în piață, în exercitarea unui rol de regulator al pieței de către RNP- Romsilva, cu obiectiv de aliniere a prețurilor resursei de lemn din România cu un index european al prețurilor resursei de lemn.
 2. Constituirea unui grup de lucru, în coordonarea Ministerului, cu invitarea factorilor interesați, pentru elaborarea unui proiect de Regulament de valorificare a masei lemnoase, cu obiectiv de promovare cu celeritate de către Minister a acestui proiect legislativ.
 3. Asumarea ca viziune de dezvoltare a sectorului pădure-industrii bazate pe lemn a unei strategii de recoltă a posibilității la nivelul cotei de recoltă stabilită de amenajamente, cu o strategie de investiții care să susțină acest obiectiv.
 4. Organizarea unei dezbateri științifice, în organizarea Ministerului și a ASAS, care să expliciteze public rezultatele oficiale ale IFN Ciclul II, cu o viziune de ansamblu asupra situației pădurilor din România, cu indicatori esențiali evoluția suprafeței fondului forestier și a stocului de lemn pe picior. În cadrul dezbaterii va fi analizat și stadiul realizării IFN Ciclul III și măsurile necesare pentru finalizarea în bune condiții a acestuia.
 5. Ministerul va adopta un plan de măsuri și de acțiuni pentru buna informare a Comisiei Europene privind starea pădurilor din România, care poate cuprinde organizarea de evenimente de informare cu implicarea Reprezentanței permanente a României pe lângă Comisia Europeană și a grupului român de europarlamentari, cu obiectiv de încadrare a României la risc scăzut de țară pe EUDR.
 6. Ministerul va iniția dezbateri publice și va susține obiectivele de introducere în strategia de dezvoltare industrială a României și în PNIESC de susținere a dezvoltării sectorului pădure- industrii bazate pe lemn în concordantă cu politicile europene, care prevăd politici de susținere a prelucrării lemnului în cascadă, de susținere a utilizării lemnului în construcții și a creșterii eficienței energetice a utilizării resursei de lemn. Vor fi definite proiecte de investiții din Fondul de Mediu proporționale cu contribuția sectorului pădure-industrii bazate pe lemn în LULUCF, contribuție evaluată la 26 milioane tone CO2 fixat anual.