fbpx

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea” și Asociația Industriei Lemnului – Prolemn anunță lansarea volumului „Sectorul pădure-lemn în contextul schimbărilor climatice și contribuția acestuia la dezvoltarea sistemului socio-economic. Viziune 2030”.

Realizat de o echipă de specialiști de la INCDS „Marin Drăcea” și de la AIL – Prolemn, în baza unui protocol de colaborare între cele două organizații, studiul reprezintă o amplă analiză a stării pădurilor din România, și evaluări ale potențialului sectorului pădure-lemn de a contracara efectele schimbărilor climatice, și ale impactului social și economic pe care sectorul îl are în acest moment și pe care l-ar putea avea o bioeconomie solidă, ancorată în utilizarea lemnului din păduri gestionate durabil.

Lucrarea, publicată la Editura Silvică, include discuții de maximă relevanță în contextul elaborării noii strategii forestiere de către autoritățile de resort.

Analiza vizează teme principale referitoare la: contribuția ecologică și socio-economică a lemnului și a produselor din lemn; dezvoltarea rurală și asigurarea continuă de locuri de muncă; contribuția lemnului prin efectul de substituție a materialelor energetice și a combustibililor fosili cu un nivel ridicat al emisiilor de gaze cu efect de seră (GHG); creșterea acumulării de carbon prin gestionarea durabilă a pădurilor și prin promovarea produselor din lemn cu durată lungă de viață; eficiența energetică prin utilizarea resursei de lemn, precum și la identificarea modalităților de stimulare a utilizării lemnului/produselor din lemn prin politici publice.

Scopul analizei și evaluării contribuției actuale și potențiale a sectorului pădure – lemn este acela de identifica și furniza informații utile pentru fundamentarea strategiei forestiere naționale, în special în ceea ce privește obiectivele strategice propuse și evidențierea în mod expres a locului și rolului ansamblului pădure- sectoare și industrii bazate pe lemn, în vederea atingerii obiectivelor socio-economice și de mediu ale societății românești.

Cartea și sinteza-rezumat pot fi accesate în format electronic acționând butoanele de mai jos sau pe site-ul Editurii Silvice.

Lista autorilor

 • Ovidiu Badea (INCDS „Marin Drăcea”) – Capitolele 1.1; 1.2;2; 3; 4.1;
 • Cătălin Tobescu (AIL – Prolemn) – Capitolele 1.1; 1.2; 2;3; 4.1; 4.2; 5.1; 6; Anexe 1, 2, 3;
 • Șerban Chivulescu (INCDS „Marin Drăcea”) – Cap: 3; 4.3
 • Raul Radu (INCDS „Marin Drăcea”) – Cap: 3; 4.1; 4.4
 • Mihai Hapa (INCDS „Marin Drăcea”) – Cap: 3; 5.2
 • Cătălin Dragostin (Energy-Serv) – Cap: 4.5

Obiectivul general al studiului constă în fundamentarea locului și rolului ansamblului pădure – sectoare și industrii bazate pe lemn pentru susținerea bioeconomiei,  a planurilor naționale energie – climă și îndeplinirii obligațiilor României ca și ale tuturor țărilor Uniunii Europene în următorii ani, potrivit Acordului de la Paris (2016 ), Pactului Verde European (Green Deal) și COP 26, cu ținte precise până în anul 2030 și respectiv, 2050, de adaptare la schimbările climatice și de atenuare a efectelor acestora până la neutralitate, în condițiile gestionării durabile a pădurilor.

Pentru atingerea scopului și a obiectivului general al analizei și evaluării contribuției actuale și potențiale a sectorului pădure – lemn au fost propuse spre abordare următoarele obiective specifice:

 • Evidențierea contribuției utilizării resurselor lemnoase la dezvoltarea socio-economică, la crearea de locuri de muncă și dezvoltare rurală în contextul poziționării activității industriilor bazate pe lemn în zona verde a taxonomiei privind sustenabilitatea în condițiile obiectivelor Green Deal.
 • Identificarea beneficiilor pe care le poate aduce lemnul prin efectul de substituție și prin eficientizarea diversificării utilizării acestuia.
 • Contribuția pădurilor și a lemnului la reducerea bilanțului gazelor cu efect de seră.
 • Capacitatea lemnului de a contribui la eficiența energetică prin utilizarea resursei lemnoase în contextul preocupărilor actuale.
 • Stabilirea modalităților de stimulare a utilizării lemnului/produselor din lemn prin politici publice;
 • Analiza potențialului Pădure – Lemn pentru susținerea creșterii economice și atingerii obiectivelor politicilor și strategiilor europene și internaționale.
 • Identificarea unor surse de finanțare a  sectorului Pădure – Lemn și a altor instrumente financiare  naționale și europene specifice.