fbpx

Asociația Industriei Lemnului – Prolemn salută adoptarea de către Parlamentul României a inițiativei legislative pentru modificarea Codului Fiscal în sensul aplicării unei cote reduse TVA de 5% pentru masa lemnoasă destinată încălzirii, livrată sub diferite forme, inclusiv ca buștean, peleți, brichete, rumeguș, deșeuri și resturi de lemn. Legea a fost trimisă pentru promulgare.

Legea proaspăt adoptată reprezintă un succes al argumentelor AIL – Prolemn în criza lemnului de foc din toamna anului 2022, în care am arătat că soluția nu este plafonarea prețurilor lemnului de foc și peleților (conform OUG 134/2022), ci asigurarea necesarului de resursă în piață și măsuri reale de sprijin pentru populație. Între măsurile propuse, s-a implementat sprijinul pentru grupurile defavorizate prin cardurile pentru energie și acum reducerea TVA pentru masa lemnoasă utilizată pentru încălzire

Salutăm deschiderea factorilor politici la solicitarea de inițiere de politici publice pe această temă, pe baza alternativelor identificate. Proiectul de lege fundamentat pe argumentele AIL – Prolemn a fost depus la Senat în luna noiembrie 2022 de către dl. deputat Gabriel Valer Zetea, căruia îi mulțumim.

Este o măsură cu un impact social extrem de important, în condițiile în care peste 3,5 milioane de gospodării din țara noastră utilizează biomasa – sub diferite forme – pentru încălzire în sezonul rece. Cuplată cu măsuri de creștere a eficienței energetice în utilizarea resursei de biomasă, ar putea fi un pas important pentru asigurarea securității energetice a populației, pentru că potențialul biomasei în România este enorm.

Cătălin Tobescu

Președinte, AIL - Prolemn

Apreciem că reducerea TVA la comercializarea peleților va stimula utilizarea acestei resurse energetice pe plan local, cu efect pozitiv în balanța energetică a României. Producția națională de peleți este de peste 600.000 t, din care consumăm în prezent doar aproximativ o treime, restul fiind exportați. Utilizarea biomasei sub formă de peleți este și o formă de a stimula eficiența energetică a utilizării resursei, randamentul energetic prin utilizare în peleți este de peste 90%, față de aproximativ 30% în sobele tradiționale.

În același timp, AIL – Prolemn atrage atenția că măsura de reducere a TVA este necesară dar nu și suficientă. În continuare trebuie luate măsuri concrete pentru asigurarea disponibilității masei lemnoase pentru populație și industrie, iar prețurile resursei de lemn rămân mari. Cauzele care au creat criza lemnului de foc în toamna anului 2022 continuă să producă efecte.

Având în vedere ponderea consumul de lemn de foc în sectorul de încălzire, în toate formele sale, măsurile de eficiență și securitate energetică pe acest segment sunt foarte importante. Energia din biomasă reprezintă cea mai semnificativă fracție, peste 42% în sectorul de încălzire, în timp ce restul se împarte între gaze naturale, energie electrică, GPL, cărbuni etc.

Măsurile de eficiență energetică în utilizarea resursei de lemn sunt parte a principiului mai cuprinzător al valorificării superioare a lemnului, principiul director fiind cel al utilizării lemnului în cascadă, pe lanțuri valorice de creștere a valorii adăugate. Astfel, resursa trebuie să parcurgă cicluri de prelucrare industrială în produse cu valoare adăugată mare, urmând ca deșeurile din lemn să fie direcționate către producția de energie. În acest moment, aproximativ 2 milioane de metri cubi de deșeuri din prelucrarea lemnului se folosesc pentru încălzire – reducerea TVA la 5% pe acest segment de biomasă are un impact social relevant. O medie de 60% din resursa de lemn care întră în industria lemnului se întoarce către utilizarea energetică sub diferite forme. Prin politici inteligente, putem stimula atât valoarea adăugată în industria lemnului cât și valorificarea cu randamente energetice ridicate a resursei de lemn.

Între măsurile cu impact imediat, se pot implementa politici de sprijinire a instalării de centrale pe peleți sau biomasă care să deservească gospodării sau chiar comunități întregi, eficiente, alimentate cu resursă regenerabilă disponibilă local. Creșterea cu numai 25% a randamentului energetic pentru cu biomasă lemnoasă ar elibera pentru utilizare în cogenerare echivalentul a 10.000.000 MWh biomasă, cantitate suficientă pentru salvarea și trecerea tuturor SACET-urilor pe cărbune din orașele mari pe biomasă, concomitent cu disponibilizarea unei cantități suplimentare de 2 milioane de metri cubi din această resursă valoroasă pentru utilizare în produse din lemn, conform principiului utilizării în cascadă.