fbpx

Proiectul anunțat în toamna anului trecut, de analiză și evaluare a contribuției sectorului pădure-bioeconomie bazată pe lemn pentru atingerea obiectivelor Pactului Verde European de combatere a schimbărilor climatice concomitent cu susținerea dezvoltării economice, ajunge la final.

Sectorul pădure – lemn este o componentă esențială a economiei naționale, motor al dezvoltării locale și sprijin al comunităților rurale din zonele cu resursă forestieră și, mai ales, deține un potențial unic de a contribui la atingerea țintelor de mediu stabilite prin Pactul Verde European (Green Deal).

Totodată, sectorul în ansamblul său contribuie în mod decisiv la sechestrarea carbonului în produsele obținute pe bază de lemn. Substituția materialelor neregenerabile prin produse din lemn (inclusiv în producția de energie sau construcții) are potențialul de a reduce suplimentar amprenta de carbon cu până la 50%. Lemnul este o resursă regenerabilă, cu impact ecologic redus în etapa de producție, biodegradabil și ușor de reciclat la finalul ciclului de viață (în alte produse sau în energie).

Ținta europeană a unei economii circulare, eficiente energetic și neutră climatic poate fi atinsă în orizontul asumat doar prin punerea în valoare a beneficiilor pe care le oferă pădurile și lemnul.

Academia Română, Secția de Științe Agricole și Silvice, Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești”, Secția de silvicultură, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea” și Asociația Industriei Lemnului – Prolemn au organizat pe 25 mai simpozionul

Sectorul pădure-lemn în contextul schimbărilor climatice și contribuția acestuia la dezvoltarea sistemului socio-economic. Viziune 2030

În cadrul lucrărilor a fost evaluat impactul actual și potențial, în orizont 2030, al sectorului pădure-industrii bazate pe lemn, în plan economic, social și în combaterea schimbărilor  climatice, cu rezultantă într-o Viziune 2030 – 10  ținte  pentru  sectorul  pădure-lemn.

Prezentările pot fi descărcate mai jos.

Programul simpozionului: